Gabinet terapeutyczny

DOGOTERAPIA

dogoterapia

Dogoterapia, inaczej zwana kynoterapią, jest  to metoda wspomagająca proces rehabilitacji, terapii i rozwoju z udziałem odpowiedniego psa . Zajęcia z psem mogą mieć charakter rekreacyjny, edukacyjny lub terapeutyczny.

Zajęcia prowadzone z udziałem psa  przynoszą bardzo dobre rezultaty w szeroko pojętym rozwoju dziecka. Dzieci bardzo szybko obdarzają zwierzęta zaufaniem i czułością. W efekcie pies odgrywa dużą rolę motywującą w pracy nad zdobywaniem różnych umiejętności, jak również pokonywaniem trudności emocjonalnych. Dlatego kynoterapia znajduje szerokie zastosowanie w pracy nad ogólnym rozwojem dziecka.   

Zajęcia prowadzone są indywidualnie. Tematyka oraz przebieg dostosowywane są indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka (podstawą jest wywiad z rodzicem, dokumentacja, obserwacja).

Dogoterapia stosowana jest w pracy z dziećmi:

 • z trudnościami emocjonalnymi,
 • z zaburzeniami zachowania,
 • z trudnościami w nauce,
 • z autyzmem i zespołem Aspergera,
 • z zespołem Downa,
 • z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD),
 • różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Zajęcia z udziałem psa służą:

 • przełamaniu lęku przed codziennością, nawiązywaniem kontaktów z innymi,
 • nabywaniu nowych umiejętności poznawczych, emocjonalnych i społecznych, m.in. doskonaleniu sprawności manualnej, koncentracji uwagi, nabywaniu umiejętności komunikowania się,
 • zwiększaniu ogólnej aktywności dziecka,
 • budowaniu pozytywnej samooceny oraz wiary we własne możliwości,
 • budowaniu motywacji do pokonywania trudności,
 • dobrej zabawie.

Monika Tkocz-Kowol
tel. 505 849 664