Gabinet terapeutyczny

Terapia pedagogiczna.
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej, ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej, ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole. Zajęcia dedykowane są głównie dzieciom, którym brak opanowania pewnych umiejętności utrudnia prawidłowy rozwój. Zajęcia mają za zadanie rozwijać oraz aktywizować funkcje osobowościowe i intelektualne młodych pacjentów,  pomóc im w pełni uczestniczyć w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne skierowane są do dzieci wymagających indywidualnego podejścia, mało samodzielnych, łatwo rozpraszających się, nieśmiałych, z dysleksją rozwojową (dysleksja, dysortografia, dysgrafia).  Są polecane także uczniom, którzy mają zaburzenia funkcji wzrokowych, słuchowych czy ruchowych. Jednym słowem do wszystkich dzieci, którym zaburzenia rozwojowe utrudniają opanowanie danych umiejętności, uznawanych za podstawowe. Terapia będzie skuteczna zarówno w przypadku uczniów z brakami rozwojowymi w sferze percepcyjno-motorycznej, jak i z zaburzeniami w sferze emocjonalno-społecznej. Podczas zajęć uczniowie uczą się nowych rzeczy i doskonalą umiejętności, które już zdobyły, umacniają wiarę we własne możliwości i są zachęcane do większej samodzielności.

Jak pomagamy?

DOGOTERAPIA

Dogoterapia, inaczej zwana kynoterapią, jest  to metoda wspomagająca proces rehabilitacji, terapii i rozwoju z udziałem odpowiedniego psa . Zajęcia z psem mogą mieć charakter rekreacyjny, edukacyjny lub terapeutyczny.

LOGOPEDIA

Mowa ma wpływ na całokształt rozwoju dziecka, zwłaszcza na jego powodzenie w nauce szkolnej. Jest atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, w precyzyjnym komunikowaniu swoich poglądów, myśli, potrzeb, stanowi narzędzie zdobywania informacji.

TERAPIA RĘKI

Terapia ręki to nie tylko ćwiczenia dłoni i palców, ale przede wszystkim ćwiczenia całego ciała.

OPIS​

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue.​

Would you like to start a project with us?​

Etiam erat lectus, finibus eget commodo quis, tincidunt eget leo. Nullam quis vulputate orci, ac accumsan quam. Morbi fringilla congue libero.

Aleksanda Sobol

neurologopeda

„Nauczyć się dobrze mówić, to znaczy równocześnie nauczyć się dobrze myśleć, a nawet dobrze żyć” – Isokrates
Dbajmy o mowę już od najmłodszych lat 😊

Monika Tkocz-Kowol terapeutka
Monika Tkocz-Kowol

Monika Tkocz-Kowol

„Nauczyć się dobrze mówić, to znaczy równocześnie nauczyć się dobrze myśleć, a nawet dobrze żyć” – Isokrates
Dbajmy o mowę już od najmłodszych lat 😊

Prefix

Info Box

„Nauczyć się dobrze mówić, to znaczy równocześnie nauczyć się dobrze myśleć, a nawet dobrze żyć” – Isokrates
Dbajmy o mowę już od najmłodszych lat 😊