Gabinet terapeutyczny

LOGOPEDA

logopeda

Mowa ma wpływ na całokształt rozwoju dziecka, zwłaszcza na jego powodzenie w nauce szkolnej. Jest atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, w precyzyjnym komunikowaniu swoich poglądów, myśli, potrzeb, stanowi narzędzie zdobywania informacji. Te dzieci, które źle mówią, zwykle źle odtwarzają wyrazy w piśmie, mają problemy z właściwą komunikacją językową, a wadliwa wymowa staje się często źródłem niechęci do mówienia, a tym samym brakiem okazji do ćwiczenia umiejętności ładnego wypowiadania się. Zatem niezbędne jest aby mowa dziecka była prawidłowo rozwinięta.

            Zajęcia logopedyczne obejmują diagnozę umiejętności komunikacyjnych  dziecka i w razie potrzeby korekcję zaburzeń mowy, a także szeroko rozumianą profilaktykę. Terapia prowadzona jest indywidualnie. Podczas zajęć stymulowany jest rozwój zdolności językowych i kompetencji komunikacyjnych oraz prowadzona jest korekcja zaburzonych głosek. Ćwiczenia dostosowywane są do wieku i indywidualnych możliwości dziecka. Staramy się zachęcać do współpracy rodziców dzieci uczęszczających na ćwiczenia indywidualne. Rodzice pełnią bardzo ważną rolę w procesie reedukacji mowy. Po zajęciach w gabinecie powinni utrwalać ćwiczenia ze swoimi pociechami, wspierać, chwalić, pomagać. Współpraca rodziców i logopedy warunkuje sukces.

Monika Tkocz-Kowol
tel. 505 849 664